Danışmanlık Hizmetleri

HİZMET DETAYLARI

Egedalgıç Yangın güvenlik hizmetleri danışmanlık, endüstriyel yangın konusunda tecrübeli ve uzman kadrosu ile fabrika, bina, işyerleri tesislerde yangın güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir olması amacıyla hizmet vermektedir. Tesislerde, Yangın Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, takip edilmesi ve tesislerin "binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik" hükümlerine uygun hale getirilmesini sağlar, her aşamasını gözden geçirip denetler. Yangına karşı alınması gereken önlemler konusunda uluslararası standartlarda danışmanlık hizmeti verir.

Bir yangın söndürme operasyonunda yangın çıktığı andan, itfaiyenin çağrıldığı ana ve gelişine kadar geçen her süreç adeta zamana karşı bir yarıştır. Yangın söndürmede iyi teorik ve pratik eğitim kadar fiziksel uygunluk ve çelik gibi sinirlere sahip olmak da önemli bir özelliktir. Egedalgıç Yangın Ltd. Şti. söndürme ve güvenlik hizmetleri yangın danışmanlığı, eğitimleri, her türlü olası yangın operasyonu uygulamalı ve optimum şekilde hazırlanmayı sağlar. Yangın söndürme çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanlar yangın senaryolarında etkin ve doğru bir biçimde kullanılma bilinci sağlanmaktadır.

Yangında söndürme sürecinin bir parçası olarak yangın bölgesinde can güvenliğinin sağlanması ve kurtarma çalışmalarına da ayrı bir önem vermektedir. Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin eğitilmesi ve her an yangın çıkacakmışçasına formda olması sağlanmalıdır.

Hepsinden önemlisi çıkan yangının henüz başlangıç aşamasında büyümeden kontrol altına alabilmek ve söndürmek tek amaçtır. Egedalgıç Yangın Ltd. Şti. güvenlik acil durum personelini her türlü olumsuzluğa karşı eğitmede kısa sürede etkin ve kesin sonuca ulaşacaktır.

YAPILARIN YANGIN GÜVENLİĞİNE DAİR DURUM TESPİTİ VE RİSK ANALİZİ

Egedalgıç Yangın bünyesinde çalışan konusunda uzman ve eğitimli personel tarafından inşaat aşamasında olan işletmeler, yangın güvenlik önlemleri tamamlanmamış işletmeler veya yangınla ilgili alınmış mevcut önlemleri aktif olarak çalışmayan işletmeler de olması gereken tüm yangın güvenlik önlemleri ( otomatik söndürme sistemleri, sprinkler sistemleri, yangın dolapları, hidrant sistemleri, algılama sistemleri, yangın söndürme cihazları, tahliye planları, kapılar, yangın medivenleri vs. ) önlemlerle ilgili rapor hazırlamak.

  •  Tesislerde acil durum yerleşim planları hazırlanması, mevcut ve ilave edilecek reaktif unsurların gösterilmesi ve proje kriterlerinin tespiti. (Portatif söndürme cihazlar - sulu yangın sistemleri - yangın dolapları - yangın alarm / ikaz sistemleri - otomatik ve / veya kontrollü söndürme sistemleri),
  •  Uygun sistem seçimi,
  •  Yangın söndürme sistemlerinin denetim ve kontrolü,
  •  Yangın eğitim ve tatbikatlarda senaryoların oluşturulması düzenlenmesi,
  •  Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi,
  •  Yerleşim planı üzerine tehlike profilinin monte edilmesi.