Mühendislik ve Proje Hizmetleri

HİZMET DETAYLARI

Firmanızın, uzman personellerimiz tarafından tüm değerlendirilmelerinin yapılarak, aşağıda belirtilen başlıklar için yangın mühendisliği ve proje hizmeti verilmektedir.

  •  Yapılması öngörülen yangın güvenlik sistemlerinin seçimi,
  •  Yangın güvenlik sistemlerinin kullanımı,
  •  Yangına karşı genel önlemlerin tespit edilmesi,

Konuların da uzman mühendis kadromuzla, uluslararası standartlarda hesap ve tasarım yazılımları desteğiyle, yangın yönetmeliğine uygun olarak projelendirmekteyiz. Egedalgıç Yangın Ltd. Şti. güvenlik hizmetleri tarafından Konut, Ticari ve Endüstriyel her türlü bina ve tesis projeleriniz için gerekli olan aktif yangın korunum sistemleri (sulu, köpüklü ve gazlı söndürme sistemleri) ve pasif yangın korunum sistemleri (yangın algılama, duman tahliye, basınçlandırma, yangın kaçış yolları ve çıkış kapıları, acil aydınlatma ve yönlendirme, kaçış yolları işaretlemeleri) projeleriniz;

  •  Türkiye yangından korunma yönetmeliği (TYKY-2009)
  •  NFPA (amerikan ulusal yangından korunum birliği)
  •  FM global standartları, EN standartları uyarınca firmamız tarafından dizayn edilir.

PROJELENDİRME

Talep edilen standartlar uyarınca tesiste kurulması gereken Yangın Söndürme sistemleri dizayn edildikten ve ön mühendislik hesaplamaları tamamlandıktan sonra, yangın söndürme sistemi yapılacak olan mahallere ait tüm mimari projeler (plan, kesit, çatı ve tavan yapıları) ve genel vaziyet planları incelenerek, işletmedeki ilgili birimler ile koordinasyon halinde sırasıyla; dizayn projeleri uygulama projeleri As-Built projeler firmamız tarafından hazırlanır.

HİDROLİK HESAPLAMALAR

Boru çaplarının ve yangın hidrofor kapasitelerinin belirlenebilmesi için sulu söndürme sistemlerinde, sürtünme basınç kayıplarının hesaplanması firmamız tarafından yapılır. Sulu söndürme sistemlerinde, boru sürtünme basınç kayıpları "Hazen-Williams" veya yüksek hız/ basınçlarda ve viskoz sıvılar için (köpük v.b) "Darcy-Weisbach" formülleri kullanılarak hesaplanır.

MONTAJ / SAHA YANGIN DANIŞMANLIĞI

Konut, Ticari ve Endüstriyel tüm projeleriniz için; Uygulama, montaj, test ve devreye alma aşamalarında günlük, aylık veya proje/sistem danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

İTFAİYE PROJE ONAYI ALMA

Konut, Ticari ve Endüstriyel tüm projeleriniz için projenizin yer aldığı lokasyondaki ilgili itfaiye Müdürlükleri'nden tasarım ve projelendirmesi tarafımızca yapılacak olan aktif ve pasif yangın sistemleri konusunda gerekli itfaiye onayı'nı almaktadır.